TeluguPeople
  are the trend-setters

 
Articles: Short Stories
తలవంపులు
- Mr. pyyetisrinivasarao srinivasulu
  Page: 1 of 3   Next > >  
ఆ అమ్మాయీ.. ఆ అమ్మాయి తల్లిదండ్రులూ... వాళ్ల పేర్లేవీ తెలుసుకోవలసిన అవసరం లేదు. భారతదేశంలో ఎక్కడ చూసినా వాళ్లు కనిపిస్తారు. ఆ అమ్మాయికి యుక్త వయస్సొచ్చిందని వేరే చెప్పక్కర్లేదు. వయస్సుతో పాటు ఆడపిల్లల్లో వచ్చే మార్పులు ఆ అమ్మాయిలోనూ కనిపిస్తున్నాయి. కన్నుల్లో కొత్త కాంతులు.. మేనివంపుల్లో సొంపులు... నడకలో నాట్యమయూరాల హొయళ్లు... ఆ అమ్మాయిని చూస్తున్న కుర్రకారు కళ్లల్లో వింత మెరుపులు... ఇవన్నీ...; ఆ అమ్మాయికి యుక్త వయస్సొచ్చిందని చెబుతాయి! ఇక .., ఆ అమ్మాయి ఆశలూ ..కోరికలూ..., పరువంతో పాటే రెక్కలు విచ్చుకున్న హంసలయ్యాయి! 'ఒక పెద్ద ఉద్యోగి తనకు భర్తగా దొరుకుతాడనీ, తనను అతను ఎంతో అపురూపంగా చూసుకుంటాడనీ, సినీ స్టంట్ హీరోలా ఉండి, వేలాది మందిని వేళ్లతో మట్టి కరిపిస్తాడనీ, ఆపై.. తనను అతని బాహుబంధాలో ఇరికించుకుంటాడనీ...' ఆలోచించుకుంటోందా అమ్మాయి. ఆమెదో అరుదైన రాజ్యం.. అందులో ఆమె రాణీ... ఆమెకు కాబోయే భర్త ఒక రాజా! కాబోయే భర్తా.. రాబోయే చిన్న సంసారం... ఆమె ఊహలనించి తప్పించుకోలేకపోతున్నాయి! *********** ఆ అమ్మాయి తల్లి... ఆ అమ్మాయిని చూసి మురిసిపోవటల్లేదు.. ఆవిడ గుండెలు గుబగుబలాడి లబలబమంటున్నాయి... గుండెలపై కుంపటినెలా వదలించుకోవాలా అని చూస్తున్నాయి! ఆ అమ్మాయినొదిలించుకుంటే... మరో.. అమ్మాయి... ఆపైన, మరో.. అమ్మాయి... మొత్తం.. ముగ్గురమ్మాయిలు! మగపిల్లాడిని కనాలని కలలు కన్నది! కలలు కల్లలయ్యాయి! ముగ్గురు అమ్మాయిలను కనేసింది! ఇక లాభం లేదనుకుంది! ఆపరేషన్ చేయించేసుకుని పిల్లల్ని కనే పద్ధతికి మంగళం పాడింది! ఆవిడ... తన కూతురైన ఆ అమ్మాయి గూర్చీనుకుంటోంది... 'లాభంలేదు. అమ్మాయి పెళ్లి చెయ్యాలి. ఏ ఈడులో ముచ్చట ఆ ఈడులో జరగాలి. తనకైతే ఈ ఈడుకే ఇద్దరు పిల్లలు! ఏం దేశమో?! ఏంపాడో?! మన దేశపు కట్టుబాట్లే మన మెడకు ఉచ్చులయ్యాయి. పిల్లల వివాహం పెద్దలు నిర్ణయించే సమాజం మధ్య బ్రతుకుతున్నాం! డేటింగ్ సిస్టమ్ లేదు. జంట జంటలుగా డాన్సులు చేసి, ప్రేమించి, పెళ్లాడే పద్ధతుల్లేవు. ఉన్నాయి... బీద ముండా వాళ్లని అప్పుల ఊబిలో ముంచేసే కట్నాలు..! కుల - మతాల అడ్డుగోడలు! ఏ కులంలోని వాళ్లు ఆ కులంలోని వాళ్లనే పెళ్లాడే పద్ధతులు.. అందులో కూడా శాఖోపశాఖలు.. ఆ శాఖల మధ్యే వివాహాలు...! 'ప్రేమ...?!' అసలీదేశంలో ప్రేమ లేదు. ఈ దేశీయులకి ప్రేమంటే ఏమిటో తెలీదు. ఎంతసేపూ డబ్బుతో ప్రేమను కొలుస్తారు. భార్యని కాదు ప్రేమించేది? భార్య తెచ్చే కట్నాన్ని ప్రేమిస్తారు. అత్త మామల పెట్టుపోతలని ప్రేమిస్తారు. ఏదైనా తేడా వస్తే భార్యని కాటికి పంపడానికైనా సిద్ధపడతారిక్కడి మగవాళ్లు! 'ప్రేమ'.. నటన! అమ్మాయిలతో ఆడుకునే ఆలంబన..! ఆ తరువాత చేతులు దులుపుకొని పారిపోతారు! చిన్నప్పుడు తననీ ఒక మగ భీరుడు ప్రేమించాడు! 'పెళ్లి - అనేసరికి ఆమడ దూరం పారిపోయాడు. తల్లి కొంగుచాటున దాక్కున్నాడు. పరువు మర్యాదల పేరిట భయపడ్డాడు. కట్న కానుకలకెగబడి మరో అమ్మాయి మెళ్లో తాళి కట్టాడు. ప్రేమించే ముందు వెధవకి పరువు మర్యాదల విషయం గానీ, కట్న కానుకల విషయం గానీ గుర్తుకు రాలేదనుకుంటాను. కళ్లకి మైకం కమ్మి కుల - మతాల ప్రసక్తి లేదన్నాడు. తను తెలివైంది కాబట్టి- 'పె..ళ్లి....' అని రొద చేసింది. దాంతో అతను తన పొందు కూడా చవిచూడకుండా పారిపోయాడు. కాని, ఇప్పుడు తన కూతురు ఆ విధంగా తెలివిగా నడుచుకోగలదా?! ఏమో?! భయంగానే ఉంది!' ఆ తల్లి తన మస్తిష్కంలో రేగుతున్న పెను తుఫానుకు తట్టుకోలేకపోయింది. రోజూ భర్తను పోరింది... 'అమ్మాయికి సంబంధాలు చూడమని!?' ***********

Read 2 Comment(s) posted so far on this Article!

  Page: 1 of 3   Next > >   
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Get the best Results!
Reach potential customers thru TeluguPeople.com, advertise with us!!
Beauty and Skin Care
For all your favorite branded products of Beauty, Skin Care, Perfumes, Makeup and more!
College Admissions in USA
Guaranteed Admissions or Processing Fee will be refunded. At USAdmissions.com
EducationAndhra.com
One-stop Destination for Information on Educational Resources related to Andhra Pradesh
News
Headline News
Cinema News
Business
Special Stories
Devotion
NRI News
Social Media
Facebook
Movie Gallery
Devotional Gallery
Twitter
Photo Galleries
News Gallery
Cinema Gallery
Beauty Gallery
Fashion Gallery
Sports Gallery
Travel Gallery
Devotion
Classifieds
Jobs
Real Estate
Automobile
Personals

Search TeluguPeople.com

(C) 2000-2019 TeluguPeople.com, All Rights Reserved.